Hakkımızda / About Us

Ganeşa Yayınevi olarak, her dilden ve dinden, her kültürden ve türden eseri Hitit güneşine sırtını veren sevimli bir filin samimi dostluğunda Türkçeye kazandırıyoruz.

Türk okuyucusuna tekrardan ibaret bir yayın çizgisi oluşturmak yerine, henüz Türkiye’de dillendirilmemiş ve fark edilmemiş konularda eserler verme yolunda olan Ganeşa Yayınevi, 2018 yılında Ankara’da kurulmuştur. Okuyucuları ile daha geniş bir çerçeveden dünyayı tanıyabilmek adına cesaret edilemeyen konulara ve coğrafyalara uzanmayı hedeflemektedir.

Ganeşa Yayınevi’nin ortaya çıkışının arkasında, Türkiye’deki yayıncılığın sığ bir alana sıkışmış ve bütünüyle metalaşmış çizgisinin dışına çıkmak isteyen okuyucular için nefes alacakları, bağımsız bir ortam hazırlama yaklaşımı yer almaktadır. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, “Nasıl daha başka bakabilir ve düşünebiliriz?” sorgusuyla seçtiğimiz kitap ve konulara itina ile yaklaşarak en iyi sonucu almayı hedefliyoruz.

Ganeşa Yayınevi’nin yayın politikası, kadim uygarlıkların köklerine inen ve bu köklerden uzanan dalların günümüze ne şekilde ulaştığını ortaya koyan eserler üzerine yoğunlaşmaktır. Ganeşa Yayınevi, bu yayın politikası üzerinde aktif bir rol üstlenmekte fakat aynı zamanda fabrikasyon eserler ve moda akımlarından kaçınmaktadır.

Ganeşa Yayınevi, Türkiye’de yeni kurulan bir yayınevi olmasına karşın, sahip olduğu vizyon ve bilgi birikimi ile geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki köprü rolünü üstlenmek için doğduğunun ve faaliyet sürdürdüğünün bilincindedir. Bu bilinç ile siz okuyuculara yepyeni kitaplarla ulaşabilmek için çalışmalarına devam etmektedir.


About Us

As Ganeşa Publishing House, we translate literary works of all languages, religions, cultures and genres into Turkish with the sincere friendship of an endearing elephant leaning on the Hittite sun.

Ganeşa Publishing House, which is on the way of producing literary works on subjects that have not yet been spoken and noticed in Turkey, was established in Ankara in 2018. It aims to reach out to subjects and geographies that are not dared in order to get to know the world from a wider perspective with its readers.

Behind the emergence of Ganeşa Publishing is the approach of preparing an independent environment for readers who want to go beyond the shallow and completely commodified line of publishing in Turkey. As a result of this approach, we aim to get the best results by working diligently on the books we choose with the question of “How can we look and think differently?”

The publishing policy of Ganeşa Publishing House is to concentrate on the literary works that reveal how the branches descending from the roots of ancient civilizations and extending from these roots have reached the present day. Ganeşa Publishing House takes an active role in this publishing policy, but at the same time avoids fabricated works and fashion trends.

Although Ganeşa Publishing House is a newly established publishing house in Turkey, it is aware that it was born to assume the role of a bridge between the past, present and future with its vision and knowledge. With this awareness, it continues its efforts to reach you, the readers, with brand new books.