1. Ganeşa Mitolojik Öykü Yarışması

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Ganeşa Yayınevi olarak bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz Ganeşa Mitolojik Öykü Yarışması edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak, edebiyat meraklılarının üretimini arttırmak ve yazarların mitoloji edebiyat dünyasına katılmalarını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenli olarak yapılması planlanan bir etkinliktir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışmaya yurt içinde ve yurt dışında yaşayan herkes katılabilir.
 • Herhangi bir yaş sınırlanması yoktur.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmaya, Ganeşa Yayınevi çalışanları ile birinci derece yakınları ve jüri üyeleri ile birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Yarışmaya katılım bireyseldir. Ortaklaşa yazılan eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya her katılımcı yalnızca bir eserle katılabilir. Birden fazla eser gönderenler değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yarışmaya katılımlar e-mail yoluyla olacaktır. Kargo, posta veya elden teslim ile eser kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Yarışmanın konusu Mitler ve Efsaneler’dir.
 • Yarışmaya gönderilecek çalışmanın Mitler, Mitolojik kahramanlar ya da efsanelerden ilhamla yazılmış özgün ve kurmaca bir öykü olması gerekmektedir.
 • Öykü dili Türkçe olmalıdır. Farklı bir dille yazılan eserlerin çevirisi yapılmayacak olup değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Her katılımcı başlık dahil en fazla 1500 kelime uzunluğunda bir öykü ile katılabilir.
 • Öyküler word (doc/docx) formatında 12 punto, Times New Roman yazı tip, 1.5 satır aralığı ile yazılmış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek öykünün tamamının, bir bölümünün veya revize edilmiş/ismi değiştirilmiş versiyonunun daha önce basılı ya da sanal (bloglar, instagram, facebook vb platformlar da dahil olmak üzere) hiçbir mecrada yayınlanmamış, ödül almamış olması gerekir.
 • Yarışmaya gönderilen öykünün sonuçlar açıklanana kadar; tamamının, bir bölümünün ya da revize edilmiş/ismi değiştirilmiş versiyonunun herhangi basılı ya da dijital ortamda yer almaması gerekir.

ESER TESLİMİ

 • Yazarlar yarışmaya üç harf ve üç rakamdan oluşan altı karakterli (örneğin GNŞ987 gibi) bir rumuzla katılacak, metin içinde gerçek ad ve soyadını kullanmayacaktır. Rumuz öykünün ilk sayfasının sol üst köşesine yazılmalıdır.
 • Öyküye iki dosya ile katılım sağlanır. İlk Word dosyasında yazarın adı, soyadı, rumuzu, telefonu, mail adresi ve kısa özgeçmiş yazılacaktır. İkinci Word dosyasında yazarın RUMUZ kullandığı tek bir eseri olmalıdır.
 • E-postanın konu kısmına öykünün adı ve yazarın rumuzu (örneğin Semaver – GNŞ987 gibi) yazılmalıdır.
 • Dosyaların 15 Şubat 2024, saat 23.59’a ganesaoykuyarismasi@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, dili kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi özellikler aranacaktır. Yarışmaya gönderilen öykülerin bu özellikleri taşıması ve şartnameye uygunluğu ön değerlendirme kurulu tarafından incelenecektir.
 • Öyküler değerlendirilirken şu yol izlenecektir. Ön Değerlendirme Kurulu tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Puanlamalar gizli olarak yapılır. Tüm katılımcıların puanlaması ve sıralaması yapılır. Eşit puan almış eserler teknik ve içerik olarak yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılacaktır.
 • Ön Değerlendirme Kurulu değerlendirmesiyle belirlenen en iyi 25 (yirmi beş) öykü Jüriye sunulacaktır.
 • Juri tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Puanlamalar gizli olarak yapılır. Yirmi beş öykünün puanlaması ve sıralaması yapılır. Eşit puan almış eserler teknik ve içerik olarak yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılacaktır.
 • Jüri değerlendirmesiyle finale kalan son 10 (on) öykü 21 Mart 2024 tarihinde Ganeşa Yayınevi resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
 • Yarışma sonuçları ve ödül alan eserler 1 Nisan 2024 tarihinde Ganeşa Yayınevi resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
 • Yarışmasının ödülleri daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak etkinlikle kazanan yazarlara takdim edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

 • Eserin özgünlüğüne ait tüm sorumluluk yazara aittir. Üçüncü kişi veya kuruluşların telif hakkı konusunda herhangi bir talep veya iddiada bulunmalarından doğacak maddi ve manevi zarar yazara aittir.
 • Yarışma yönetimi yarışma programına dahil olan öykülerden gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan öyküleri çıkarma hakkına sahiptir. Yarışmaya katılanlar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca yönetmelikteki değişiklik hakları Yarışma yönetimine aittir.
 • Yarışmaya katılan öyküler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluş tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.
 • Son başvuru tarihinden sonra gönderilen veya başvuru koşullarını sağlamayan öyküler yarışma dışı kalır.
 • Ödül almayı hak edenler, herhangi bir nedenle şartnameye uymadıkları anlaşılması ya da kendisine hiçbir şekilde ulaşılmaması durumunda tutanak tanzim edilerek söz konusu ödül, sıralamaya göre bir sonraki katılımcıya verilir.

ÖN DEĞERLENDİRME KURULU

Eylem BAHÇACI – Türkçe Öğretmeni
Nur ENGİN – Filolog ve Dil Bilim Uzmanı

JÜRİ ÜYELERİ

Anıl ÇETİNEL ÖRSELLİ – Ödüllü Yazar
Armağan CAN – Ödüllü Yazar
Esra KAHYA – Ödüllü Yazar
Gökhan COŞKUN – Yazar, Editör, Eğitmen
Kutalmış FİDAN – Ganeşa Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni
M. Özden ÇELİK – Ganeşa Yayınevi Yayın Koordinatörü

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

 • BİRİNCİ: 2.000 TL + Kitap Seti + Plaket
 • İKİNCİ: 1.500 TL + Kitap Seti + Sertifika
 • ÜÇÜNCÜ: 1000 TL + Kitap Seti + Sertifika
 • MANSİYON: 500 TL + Kitap Seti + Sertifika
 • GANEŞA ÖZEL ÖDÜLÜ: 500 TL + Kitap Seti + Sertifika